Mariah Carey e Whitney Houston

"When you believe"